Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/18


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2022, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2022 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2023
    (původní údaj: 07/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XI/2023 na svém XI. jednání dne 31. července 2023.

tisk stránky