Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/29


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 09/2023
    (původní údaj: 08/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XI/2023 na svém XI. jednání dne 31. července 2023.

tisk stránky