Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/13


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • ČD-DUSS Terminál, a.s., Lovosice
  • ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
  • UPLINE CZ s.r.o., Jinočany
  • VELLERIN, a. s., Jinočany

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XII/2023 na svém XII. jednání dne 14. srpna 2023.

tisk stránky