Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 22/27


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2023
    (původní údaj: 08/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XIV/2023 na svém XIV. jednání dne 18. září 2023.

tisk stránky