Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/07


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 03/2024
    (původní údaj: 01/2024)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIV/2023 na svém XIV. jednání dne 18. září 2023.

tisk stránky