Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/13


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • TKD OSTRAVA MOŠNOV, s.r.o.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XV/2023 na svém XV. jednání dne 16. října 2023.

tisk stránky