Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/23


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu z daně z příjmů právnických osob a správa této daně

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybrané finanční úřady – upřesňuje se:

  • Specializovaný finanční úřad, Praha
  • Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XV/2023 na svém XV. jednání dne 16. října 2023.

tisk stránky