Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/32


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 23/32 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2023.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/XV/2023 na svém XV. jednání dne 16. října 2023.

tisk stránky