Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/05


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 02/2024
    (původní údaj: 12/2023)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XVI/2023 na svém XVI. jednání 13. 11. 2023.

tisk stránky