Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 23/21


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vybraní příjemci peněžních prostředků – upřesňuje se:

  • Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., Třinec
  • Nonverba, z.ú., Ostrava
  • Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu, Děčín
  • Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s., Přestanov
  • Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem
  • SocioFactor s.r.o., Ostrava

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XVI/2023 na svém XVI. jednání 13. 11. 2023.

tisk stránky