Majetek státu a finanční prostředky určené na zabezpečení činnosti Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

23.6.2005 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 04/23


Cílem kontroly bylo prověřit efektivnost výdajů finančních prostředků a hospodaření s majetkem státu při zabezpečování činností v působnosti Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2001 až 2003.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo vnitra a Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Kontrolou NKÚ zjištěné nedostatky nebyly systémového charakteru. Spočívaly v dílčích nesprávnostech, které se vyskytly u jednotlivých azylových zařízení, avšak neměly zásadní vliv na hospodaření s finančními prostředky a majetkem státu určenými na zabezpečení činnosti Správy uprchlických zařízení.

Na základě poznatků získaných v průběhu kontroly lze konstatovat, že úkoly spojené s péčí o žadatele o azyl zajistila Správa uprchlických zařízení na odpovídající úrovni. Systém péče o žadatele o azyl je funkční a vykazuje prvky stability.Mgr. Marie Hošková, členka Kolegia NKÚ

tisk stránky