Tisková zpráva o ukončení kontrolní akce č. 05/32 - "Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství"

28.6.2006


Cílem kontrolní akce bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určenými k provedení programů strukturální podpory. Kontrolován byl Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství za období od května 2004 do konce roku 2005. Při kontrole bylo zjišťováno, zda je systém implementace strukturální politiky ES určený pro rozvoj venkova a zemědělství ČR ustaven v souladu s evropskou a národní legislativou a zda tento systém funguje bez významných chyb.

V systémové části byla provedena analýza dokumentů upravujících a popisujících systém a v realizační části pak bylo přezkoumáno plnění konkrétních povinností při administraci žádostí, realizaci projektu a proplacení výdajů u 42 projektů, z nichž 14 bylo prověřeno i u příjemců finančních prostředků.

Kontrolní akci řídil člen NKÚ Mgr. Ing. Jiří Kalivoda.

Při kontrole bylo mj. zjištěno:

  • Systém implementace kontrolovaného programu byl v ČR ustaven v souladu s evropskou a národní legislativou;
  • V případě kontrolovaných projektů fungoval systém realizace Operačního programu bez podstatných nebo četnějších chyb a ve všech kontrolovaných případech byl dodržen účel podpory a bylo dosaženo cíle projektu;
  • Do konce roku 2005 bylo proplaceno 7,3 % z objemu přidělených veřejných prostředků a na 52 % tohoto objemu bylo vydáno rozhodnutí. Protože je kontrolovaný program v počátcích, druhý údaj indikuje předpoklad vyšší míry využití prostředků z rozpočtu EU určených k jeho realizaci.


Viz též: Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 05/32 - formát PDF


tisk stránky