Dálnice D8 se prodražuje, výstavbu komplikují systémové nedostatky

Tisková zpráva o ukončení kontrolní akce č. 06/03
19. 12. 2006


Dálnice D8 po dokončení spojí Prahu s Ústím nad Labem a bude dále pokračovat na státní hranici, kde naváže na německou dálnici A 17 směrem na Drážďany. Zatím jí však komplikují systémové nedostatky. Zjistila to kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ta byla zaměřena na hospodárnost a účelnost vynakládání finančních prostředků na dosud nedokončené úseky dálnice D8 č. 0805 Lovosice – Řehlovice a č. 0807 Trmice – státní hranice ČR/SRN. Dálnice D8 má být dokončena do roku 2010.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR. NKÚ při kontrole spolupracoval se Spolkovým účetním dvorem SRN (Bundesrechnungshof, dále jen „BRH“), který paralelně prováděl kontrolu pořízení dálnice A17 navazující na státních hranicích na dálnici D8.

Hospodárné pořízení dálnice D8 komplikují systémové nedostatky obdobné těm, které byly zjištěny již v kontrolní akci „Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech soudržnosti Střední Morava a Ostravsko“. „Jedná se o nedostatky ve výkonu správní agendy příslušných úřadů způsobující zdlouhavý průběh územního řízení. Ty prodlužují i přípravu stavby úseku Lovosice-Řehlovice. K tomu ještě přispívá dlouhodobě neřešený konflikt mezi veřejnými zájmy na mobilitě společnosti a zároveň na zachování ekologické stability. Důsledkem je nežádoucí oddalování realizace tohoto úseku přes České středohoří,“ uvedl prezident NKÚ František Dohnal.

Původně předpokládanou efektivnost vynakládání prostředků na pořízení dálnice D8 snižuje i zvýšení finančních nákladů na pořízení obou úseků.

„Při realizaci úseku Trmice – státní hranice došlo ke zvýšení nákladů o více než jednu miliardu korun mimo jiné i v důsledku nutnosti urychlení výstavby tak, aby byl splněn termín zprovoznění ke konci roku 2006. Největší podíl na tom má ztráta letní stavební sezóny 2004 kvůli sporně provedenému zadání zakázky hraničního mostu. Náklady na samotný most díky tomu vzrostly o více než 200 milionů. Urychlené dokončení úseku Trmice – státní hranice však nezlepší dopravní dostupnost krajského města Ústí nad Labem,“ komentoval prezident Dohnal.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2006 pod číslem 06/03. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Petr Skála.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad


Viz též: Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 06/03 - formát PDF


tisk stránky