Ministerstvo financí při budování systému Státní pokladny porušilo zákon o veřejných zakázkách

TISKOVÁ ZPRÁVA – 4. 3. 2013


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Ministerstvo financí nakládalo v souladu se zákonem s 2,4 miliardy korun, které v letech 2008 až 2011 zaplatilo za budování projektu Státní pokladny. Zaměřil se přitom na čtyři akce v rámci podprogramu Integrovaný systém Státní pokladny.

Kontroloři zjistili, že Ministerstvo financí porušilo zákon o veřejných zakázkách. Podepsalo totiž pět dodatků ke smlouvě o dodávce Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), aniž by předtím vypsalo zadávací řízení. Stejnou chybu resort udělal také u další smlouvy z roku 2010.

Ministerstvo financí porušilo i zákon o rozpočtových pravidlech. V roce 2011 zaplatilo dodavateli IISSP dvě zálohy v celkové výši téměř 249 milionů korun a to na období delší než tři měsíce. Podle zákona je přitom jedno čtvrtletí maximální možná doba, na kterou může organizační složka státu zálohu poskytnout. Resort navíc část těchto záloh – konkrétně 159,7 milionu korun – nevyúčtoval na konci rozpočtového roku, jak je podle zákona povinen. Vyplacení těchto záloh nebylo řádně okomentováno ani v závěrečném účtu ministerstva.

Záměr vytvořit Státní pokladnu schválila vláda v únoru 2005. Počítala s tím, že celý systém začne pracovat v roce 2010 a jeho pořízení nebude stát víc než 2,4 miliardy korun. Termín komplexního uvedení do provozu se postupně – prostřednictvím několika dodatků ke smlouvě – posunul o tři a půl roku na 1. 7. 2013. Dvojnásobně narostly i plánované výdaje na vybudování Státní pokladny – z 2,4 na 4,8 miliardy korun, a to mimo jiné kvůli zahrnutí nákladů na provoz a údržbu systému.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/09.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky