ŘSD zaplatilo za právní služby za tři roky 357 milionů korun

TISKOVÁ ZPRÁVA – 30. 9. 2013


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR od roku 2010 do března roku 2013. Kontroloři prověřili výdaje generálního ředitelství, ředitelství závodů Praha a Brno a ředitelství správ Jihlava, Karlovy Vary, Pardubice a Plzeň. Kontrolovali například náklady na výpočetní techniku, kancelářský materiál, na úklid nebo na právní, poradenské a konzultační služby.

Náklady na právní služby Generálního ředitelství ŘSD v kontrolovaném období významně rostly. Mezi lety 2010 a 2011 se zvýšily z 81 na téměř 132 milionů korun za rok, tedy o 62 procent. V roce 2012 pak vzrostly o dalších devět procent na téměř 144 milionů korun. Celkem tak Generální ředitelství ŘSD zaplatilo za právní služby za tři roky 357 milionů korun.

Generální ředitelství ŘSD využívalo k nasmlouvání právních služeb pro kontrolované období převážně rámcovou smlouvu uzavřenou se čtyřmi právními poradci do listopadu 2010. Na jejím základě pak uzavíralo prováděcí smlouvy na konkrétní služby s jednotlivými poradci. Například s jedním z nich uzavřelo generální ředitelství 21prováděcích smluv za celkem 109 milionů korun, z nichž 17 podepsalo těsně před koncem platnosti rámcové smlouvy.

Kontroloři například zjistili, že služby dodané na základě devíti z těchto sedmnácti prováděcích smluv vůbec neodpovídaly rámcové smlouvě nebo obsahu příslušné prováděcí smlouvy. Právní poradce tak za sazbu 3 500 korun na hodinu například vytvářel obrázek ke směrnici (7 000 korun), graf ke směrnici (1 750 korun) nebo stěhoval archiv o dvě patra výš (29 750 korun). U tří prováděcích smluv generální ředitelství kontrolorům nedoložilo, jaké služby byly na jejich základě poskytnuty.

Generální ředitelství ŘSD také rozdělilo zakázku na poradenství v oblasti krizového řízení za celkem 4,8 milionu korun na sedm menších zakázek. Tím cenu jednotlivých zakázek stlačilo pod limit pro zakázky malého rozsahu, a nemuselo tak vypisovat výběrové řízení. Porušilo tím zákon o veřejných zakázkách.

Kontroloři zjistili, že ŘSD umožnilo zaměstnancům využívat služební auta pro osobní účely, aniž by za to platili odpovídající nájemné. U generálního ředitelství se to týkalo 22 vozidel a u kontrolovaných závodů a správ 31 aut. Řidiči těchto vozů přitom vykázali, že průměrně čtvrtinu až třetinu kilometrů najeli právě za soukromými účely. U některých aut to bylo ale až 85 % najetých kilometrů.

Při kontrole nákladů na běžný provoz kontroloři zjistili, že výdaje jednotlivých pracovišť se výrazně liší. Například roční náklady na opravy a údržbu jednoho auta byly u Správy Plzeň 13 tisíc korun, zatímco u Závodu Praha dosáhly téměř 25 tisíc korun. A to přesto, že šlo o srovnatelně staré vozy a ty u Správy Plzeň navíc ročně najely o čtvrtinu kilometrů víc. Za materiál pro výpočetní techniku zase Správa Jihlava zaplatila v kontrolovaných letech průměrně 8 tisíc korun na jednoho zaměstnance za rok. U Závodu Praha to byly jen 3 tisíce korun.

Kontroloři zjistili velké rozdíly i v cenách za roční nájem pozemků k provozování čerpacích stanic. Například pozemek v Rokycanech začalo Generální ředitelství ŘSD v roce 1994 pronajímat za 113 korun za jeden m2 ročně. Cenu pak ředitelství několikrát smluvně upravilo a v době kontroly byla 37 korun za m2 ročně - tedy o 67 procent nižší než v roce 1994.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/31.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky