Dluhy na daních vzrostly za tři roky téměř o třetinu, nejvíc dluží firmy na DPH

TISKOVÁ ZPRÁVA – 3. 2. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na daňové nedoplatky a jejich vymáhání a odpisy v letech 2011 a 2012.

Daňové nedoplatky od roku 2010 do konce roku 2012 vzrostly ze 106,4 miliardy na 134,7 miliardy korun, tedy o 27 procent. Kromě těchto nedoplatků finanční úřady ke konci roku 2012 evidovaly daňové nedoplatky odepsané pro nedobytnost ve výši 124 miliard korun. Na tomto stavu se významně podílela daň z přidané hodnoty (DPH), u níž daňové nedoplatky mezi lety 2010 až 2012 vzrostly z 57,3 miliardy na 82,5 miliardy korun.

Ke konci dubna 2013 přitom finanční úřady evidovaly 77 plátců daně, jejichž nedoplatky na DPH byly vyšší než 100 milionů korun. Tyto subjekty celkem na DPH dlužily kolem 25,7 miliardy korun, tedy asi třetinu všech evidovaných nedoplatků na DPH. Pětačtyřicet těchto dlužníků přitom sídlí na virtuálních adresách nebo nesídlí na adrese uvedené v obchodním rejstříku, případně je nelze zkontaktovat.

Kontroloři prověřili i vymáhání dlužných daní. Finanční úřady ke konci roku 2012 vymáhaly nedoplatky na všech daních ve výši 98,8 miliardy korun. Od roku 2010 do roku 2012 vymohly – včetně dobrovolných úhrad – 22,1 miliardy korun. Průměrně se jim v těchto letech podařilo vymoct 8,8 % vymáhaných dlužných daní. Nejčastěji finanční úřady vymáhaly nedoplatky exekucí účtu dlužníka. Oproti roku 2010 v následujících dvou letech výrazně poklesl výnos z exekucí movitých věcí a nemovitostí. U movitých věcí je důvodem jejich nízká hodnota a nezájem veřejnosti, u nemovitostí pak jejich zatížení zástavními právy jiných věřitelů.

Nízká úspěšnost vymáhání je ovlivněna především tím, že největšími dlužníky jsou účelově založené právnické osoby, u kterých vymáhání nedoplatků nelze ani zahájit. Jedná se o trvalý stav, na němž nezměnila nic ani řada opatření, která si kladla za cíl předcházet daňovým únikům a zefektivnit vymáhání dlužných daní.

Negativní dopad na vymáhání nedoplatků může mít podle NKÚ i klesající počet zaměstnanců finančních úřadů, kteří mají vymáhání na starosti. Na kontrolovaných finančních úřadech připadalo na jednoho pracovníka vymáhacího oddělení kolem 600 dlužníků. U finančních úřadů pro Prahu 1 a pro Prahu 4 to byl dokonce trojnásobek. Na úspěšnost vymáhání daňových nedoplatků má velký vliv také jeho včasnost a rychlost. Generální finanční ředitelství spustilo od 1. července 2013 pilotní projekt, který by měl zkrátit dobu předání nedoplatku k vymáhání i samotný začátek vymáhání.

Vzhledem k tomu, že největší podíl na daňových nedoplatcích mají nedoplatky na DPH, v květnu NKÚ zahájí kontrolu č. 14/17 zaměřenou právě na daň z přidané hodnoty.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 13/02.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky