Příprava sportovních reprezentantů ve třech resortních sportovních centrech přišla za dva roky na 800 milionů korun

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/23 – 3. 3. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil hospodaření resortních sportovních center, která vytvářejí podmínky pro přípravu vrcholových sportovců na reprezentaci, a to jak v juniorských, tak seniorských kategoriích. Kontroloři prověřili, jak s finančními prostředky ze státního rozpočtu nakládala od začátku roku 2011 do poloviny roku 2013 tři sportovní centra: Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Centrum sportu Ministerstva vnitra a Armádní sportovní centrum Ministerstva obrany.

Z kapitoly ministerstva školství použila kontrolovaná sportovní centra na běžný provoz a investice v letech 2011 a 2012 celkem 799,7 milionu korun. Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT plně financuje ministerstvo školství, na provozu zbylých dvou center se podílejí ministerstvo školství a příslušná ministerstva.

V roce 2011 se sportovní centra starala o přípravu 837 vrcholových sportovců (561 dospělých a 276 juniorů), o rok později o 858 sportovců (511 dospělých a 347 juniorů). Sporty, které sportovní centra zajišťují, se liší a žádné z nich nezajišťuje všechny druhy sportů. Centrum sportu Ministerstva vnitra vytváří podmínky pro přípravu sportovců ve čtrnácti sportovních disciplínách, ostatní dvě kontrolovaná sportovní centra pak ve dvanácti.

NKÚ doporučuje ministerstvu školství zpřesnit dokument Zásady činnosti resortních sportovních center, který obsahuje pravidla pro hrazení běžných výdajů. Nejasné formulace totiž umožňují Ministerstvu obrany financovat své dva sportovní kluby, které nereprezentují Českou republiku na mezinárodních akcích. Ministerstvo školství tuto praxi toleruje, přestože prostředky na činnost sportovních center pocházejí do značné míry z jeho rozpočtové kapitoly.

tisk stránky