Ministerstvo zdravotnictví poskytlo dotaci na opravu zdravotního střediska, které obec ze tří čtvrtin pronajímá jako byty

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/13 – 31. 3. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotace, které Ministerstvo zdravotnictví poskytovalo v letech 2009 až 2012 na opravy regionálních zdravotnických zařízení prostřednictvím programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Tento program je určen pro zdravotnická zařízení zřízená obcí nebo krajem a má zlepšit poskytování péče a jejich vybavení. Kontroloři prověřili nejen ministerstvo jakožto správce programu, ale i samotné příjemce dotací.

V kontrolovaném období ministerstvo z programu spolufinancovalo 51 akcí za 790,4 milionu korun. Kontroloři prověřili 22 z nich za celkem 515,8 milionu korun. Nedostatky ve výši 68,6 milionu korun NKÚ našel u 10 akcí.

Ministerstvo porušilo pravidla programu, když jeho prostřednictvím poskytlo dotace přes 24 milionů korun na opravy pěti zdravotnických zařízení, která nebyla zřízena obcí nebo krajem, ale byla v majetku obcí, měst nebo církve. Ministerstvo poslalo například 2,5 milionu korun obci Bouzov na zateplení pláště a výměnu oken a vchodových dveří tamního zdravotního střediska. Kontroloři na místě zjistili, že pro zdravotnické účely obec využívala jen třetinu budovy a zbytek pronajímala jako byty. Ministerstvo taky například poskytlo 10 milionů korun městské části Praha 11 na zateplení polyfunkční budovy. Navzdory tomu, že tyto peníze měly sloužit k podpoře regionálního zdravotnictví, ministerstvo později souhlasilo s tím, že část budovy začala být využívána jako školka.

Dotace měly podle pravidel programu sloužit k zabezpečení nejnutnějšího vybavení potřebného k včasné diagnostice a případné následné péči. Ministerstvo přesto z programu uvolnilo téměř 1,7 milionu korun pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, která si za tyto peníze pořídila devět venkovních kamer k on-line sledování areálu nemocnice a venkovní osvětlení. U jiných dvou akcí zase ministerstvo překročilo maximální podíl 80 %, kterým se na projektech mohlo finančně spolupodílet.

Město Hořice dostalo dotaci 2 miliony korun na výměnu oken multifunkční budovy, v níž lékaři využívali jen třetinu plochy. Při kontrole v terénu navíc kontroloři zjistili, že město nechalo vyměnit jen vnější křídla oken a ta vnitřní nechalo jen opravit. Město tak část peněz použilo neoprávněně.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky