Ministerstvo financí posílalo na účty EGAP miliardu korun ročně, přestože pojišťovna měla dost vlastních prostředků

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/18 – 28. 4. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak si Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., (EGAP) nárokovala dotace, které jí Ministerstvo financí v letech 2011 a 2012 poskytlo ze státního rozpočtu na pojištění vývozních úvěrových rizik. NKÚ se zaměřil mimo jiné i na to, jakým způsobem Ministerstvo financí při poskytování dotací EGAP posuzovalo a prověřovalo její požadavky.

Podle interních materiálů, které kontroloři v EGAP prověřovali, si pojišťovna spočítala výši dotace potřebné pro doplnění pojistných fondů pro rok 2012 na 770 milionů korun a pro rok 2013 na 735 milionů korun. V žádosti o dotaci, kterou EGAP poslala na Ministerstvo financí, ale svůj požadavek v obou letech zaokrouhlila na jednu miliardu korun.

Kontroloři ale zjistili, že stav pojistných fondů a rezerv EGAP byl v době žádosti o uvolnění dotace v roce 2011 o téměř 2 miliardy vyšší a v roce 2012 o pět miliard vyšší, než byla jejich minimální výše potřebná k zajištění bezpečného provozu pojišťovny. EGAP měla tedy v té době dostatek vlastních prostředků a doplnění pojistných fondů ze státního rozpočtu nepotřebovala.

EGAP navíc v žádostech o dotace ze státního rozpočtu neuvedla a nedoložila všechny vyhláškou požadované údaje. Ministerstvo financí si doplnění chybějících údajů a dokladů nevyžádalo a požadované dotace ve prospěch EGAP uvolnilo. A to vždy v plné výši požadované ze strany EGAP. Ministerstvo tak zahrnulo do výdajů státních rozpočtů pro roky 2012 a 2013 částky o víc než třetinu vyšší, než byl propočet.

Kontrolu EGAP významně omezil rozsah působnosti NKÚ. Kontroloři tak nemohli prověřit všechny skutečnosti, které souvisely s poskytnutím prostředků ze státního rozpočtu.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky