Provozní náklady úřadů? Třeba u školení i dvanáctinásobné rozdíly

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/34 – 7. 7. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak a kolik utrácely Český statistický úřad (ČSÚ), Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Generální ředitelství cel (GŘC) za kancelářské potřeby, konzultační, poradenské a právní služby, za školení nebo za překladatelské služby. Kontroloři prověřili i další výdaje – například za úklid a ostrahu objektů nebo opravy a údržbu vozového parku. Kontrola se vztahovala na roky 2010 až 2012 a kontroloři prošli výdaje za celkem 161,5 milionu korun.

Kontroloři zjistili, že při přepočtu na jednoho zaměstnance utrácel ČTÚ v kontrolovaných letech za kancelářské potřeby téměř třikrát tolik co GŘC. Například v roce 2012 zaplatilo GŘC za kancelářské potřeby pro jednoho zaměstnance v průměru 636 korun, u ČSÚ to bylo 730 korun a u ČTÚ se se tyto výdaje vyšplhaly na 2 435 korun.

Kontroloři se zaměřili taky na nákup papíru. I tady našli velké rozdíly v pořizovacích cenách. V kontrolovaných letech se pohybovaly od 60 do 101 korun za balík 500 listů A4. GŘC navíc soutěžilo zakázky na kancelářský papír v letech 2010 a 2011 tak, že je zadávalo samostatně osm celních ředitelství jako zakázky malého rozsahu. A to přesto, že v součtu cena nakoupeného papíru vysoce převyšovala limit pro tento typ zakázky. Podle NKÚ tak GŘC porušilo zákon o veřejných zakázkách, a NKÚ proto podal oznámení finančnímu úřadu o porušení rozpočtové kázně.

Při prověřování výdajů na školení a vzdělávaní zaměstnanců kontroloři zjistili, že ČTÚ za ně při přepočtu na jednoho zaměstnance ročně utrácel téměř 12krát víc než GŘC a víc než trojnásobek oproti ČSÚ. Třeba cena jedné výukové hodiny angličtiny se u kontrolovaných institucí pohybovala od 298 korun do 576 korun.

Kontroloři prověřili i výdaje na údržbu a provoz vozového parku kontrolovaných institucí. Zjistili, že GŘC a ČSÚ si v kontrolovaných letech pronajímaly osobní auta. Například u ČSÚ to bylo 50 vozů, za což zaplatil přes 19 milionů korun. Kontroloři spočítali, že náklady na jeden ujetý kilometr se v závislosti na typu vozu pohybovaly průměrně od 5,91 Kč/km do 10,76 Kč/km. U jednoho auta to bylo dokonce 22,36 Kč/km. Kontroloři na modelovém příkladu přitom zjistili, že náklady na jeden kilometr jízdy u auta v majetku ČSÚ by byly 3,48 Kč/km, což prokazuje, že nájem aut nebyl pro ČSÚ ekonomicky výhodný.

Za právní, poradenské a konzultační služby zaplatil ČTÚ v roce 2012 o 34,5 milionu korun víc než v roce 2010, což představuje nárůst o 470 %. Za tímto skokovým růstem výdajů stály konzultace k projektům spolufinancovaným z evropských fondů. Naopak u ČSÚ ve stejném období výdaje na poradenské, konzultační a právní služby klesly o víc než polovinu, a to především díky nově zřízenému oddělení veřejných zakázek.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky