Při kontrole investičních akcí Ministerstva obrany kontroloři odhalili problematické rekonstrukce vojenských ubytoven

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/30 – 14. 7. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na významné investice a prodej nepotřebného majetku Ministerstva obrany (MO) v letech 2010 až 2013. Zkontroloval 13 investičních akcí za 1,2 miliardy korun a devět prodejů nepotřebných objektů za 566 milionů korun. Kromě samotného ministerstva se kontrola týkala i příspěvkové organizace Armádní Servisní, která hospodaří s bytovým fondem resortu, ubytovnami a dalším movitým i nemovitým majetkem.

Zásadní nedostatky našli kontroloři právě u investičních akcí Armádní Servisní z let 2009 a 2010. Šlo především o rekonstrukce ubytoven v Táboře a v Chotusicích a o zateplení bytových domů v Kozlově za celkem 45,5 milionu korun. U všech tří zakázek šlo o podlimitní řízení, v němž Armádní Servisní oslovila pět uchazečů a nakonec vybrala dvě firmy, které získaly nezbytné živnostenské oprávnění jen pár měsíců před výběrovým řízením. Tyto společnosti pak celé zakázky řešily prostřednictvím subdodavatelů.

Například smlouvu na rekonstrukci ubytovny v Chotusicích uzavřela Armádní Servisní s dodavatelem v listopadu 2009. Rekonstrukce měla stát přes 18 milionů korun a dodavatel ji měl dokončit do července 2010. Nový stavební dozor ale v červenci 2010 zjistil, že dodavatel si neoprávněně vyfakturoval práce za téměř 3 miliony korun. Peníze dodavatel nevrátil a nepokračoval ani v práci, přestože mu do té doby bylo vyplaceno 17,4 milionu korun. Armádní Servisní odstoupila od smlouvy a vypsala novou zakázku na dokončení rekonstrukce. Ta ale nakonec dokončena nebyla, jak zjistili kontroloři přímo na místě, neboť armáda objekt nevyužívá a ani s tím v budoucnu nepočítá. V červenci 2010 MO uložilo Armádní Servisní zadávat všechny zakázky prostřednictvím akvizičního pracoviště Ministerstva obrany.

Co se týče investičních akcí, které mělo na starosti přímo Ministerstvo obrany, kontroloři prověřili osm z nich. U pěti akcí byla navýšena cena – a to až o 19,4 milionu korun. Čtyři akce se protáhly – hlavně kvůli vícepracím způsobeným mimo jiné i nedostatečnou přípravou akcí. Kontroloři navíc zjistili, že v roce 2010 zadávalo ministerstvo zakázky u všech kontrolovaných akcí v užším řízení pro pět uchazečů. Pokud se uchazečů o zakázku sešlo víc, snižovalo MO jejich počet losováním. Podle NKÚ tak ministerstvo omezovalo konkurenci i možnost dosáhnout výhodnější ceny.

Ministerstvu obrany na plánované investiční stavební akce chybí téměř tři miliardy korun. Resort zamýšlí chybějící prostředky získat mimo jiné i prodejem nepotřebných nemovitostí. U kontrolovaného vzorku prodejů však kontroloři zjistili, že o nemovitosti nebyl velký zájem. Šlo například o bytové domy, letiště, kasárna, rekreační chatu či vilu. Celková odhadní cena těchto nemovitostí (bez bytových domů) byla téměř 390 milionů korun. Ministerstvo za ně nakonec v několikakolových výběrových řízeních získalo 218 milionů, tedy něco přes 55 % odhadní ceny.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky