Stát na loteriích tratí přes půl miliardy ročně a státní dozor nad nimi selhává

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/35 – 1. 9. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na odvody z loterií a jiných podobných her (dále jen „loterie“). Kontroloři prověřili, jak Ministerstvo financí řídilo oblast loterií a jak finanční úřady postupovaly při vyměřování a kontrole odvodů z loterií. Zjistili zásadní nedostatky, které snižují příjmy veřejných rozpočtů.

Roční příjmy z odvodů za loterie se v letech 2010 až 2013 pohybovaly od 5,4 do 8,3 miliardy korun. Od začátku roku 2012 je sice účinná novela zákona o loteriích, která zvýšila odvodové zatížení provozovatelů na 22 procent, tedy asi o 5 procent, přesto ale odvodové zatížení provozovatelů loterií v České republice nedosahuje zatížení v jiných státech – například na Slovensku je vyšší o 7 procentních bodů.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu je systém správy a kontroly odvodů neefektivní, neúčinný a administrativně náročný.

Nevyhovující právní úprava a technické standardy Ministerstva financí pro provozování loterií na internetu jsou jednou z hlavních příčin zmíněných výpadků příjmů veřejných rozpočtů. Sázení na internetu nelegálně provozuje řada společností, které pak ze svých zisků neodvádí odvody. Veřejné rozpočty tak ročně přicházejí podle propočtů NKÚ o asi 600 milionů korun. Ministerstvo financí ani finanční úřady dosud ani jednou toto nelegální podnikání nepostihly.

Finanční úřady nemají podklady pro to, aby mohly ověřit správnost údajů v odvodových přiznáních, která podávají provozovatelé hracích automatů. Nevědí totiž, kolik herních automatů bylo v dané době v daném místě v provozu, protože od Ministerstva financí a obcí dostávají nepřesné a neúplné informace. Není tak jasné, jestli odvody vyměřené na základě odvodových přiznání skutečně odpovídají realitě. Chybovost systému správy odvodů dokládá fakt, že jen u malého kontrolovaného vzorku 74 odvodových přiznání kontroloři našli nesrovnalosti ve výši 68 milionů korun, které pramenily z rozdílů v údajích o povolených a o přiznaných automatech.

Kromě problémů v oblasti odvodů našel NKÚ nedostatky i v oblasti státního dozoru nad loteriemi, který je neúčinný a neefektivní. Ministerstvo financí má možnost zrušit povolení provozovat hrací automat, když jeho provozovatel porušuje pravidla. Kontroloři ale nezjistili ani jeden případ, kdy by ministerstvo k takovému kroku přistoupilo, přestože někteří provozovatelé porušili předpisy víc než padesátkrát a tři dokonce víc než stokrát. O tom, jak státní dozor vykonávají obce, nemá ministerstvo žádné informace.

Na základě zjištění z této kontroly podal Nejvyšší kontrolní úřad trestní oznámení kvůli nehospodárným výdajům Ministerstva financí za poradenské a právní služby. NKÚ také ohlásil příslušným finančním úřadům podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši téměř 33 milionů korun. Toto oznámení se vztahovalo hlavně k výdajům za informační systém, který Ministerstvo financí pořídilo na komplexní podporu státního dozoru. Systém stál 2,7 milionu korun, ale jeho cena se prostřednictvím dodávek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez otevřené soutěže, postupně navýšila na desetinásobek. Podle NKÚ nelze tento systém efektivně využít pro správu odvodů, ani nezajišťuje komplexní podporu státního dozoru. Některé jeho funkce ministerstvo navíc vůbec nevyužívalo, přestože za ně zaplatilo.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky