Ministerstvo dopravy nestandardně převedlo na žádost MF 5 miliard korun SFDI, ovlivnilo tak schodek státního rozpočtu v letech 2012 a 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA ke KA č. 13/39 – 13. 10. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu, účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 postupovalo podle příslušných právních předpisů.

Kontroloři neodhalili nesprávnosti, které by měly významný vliv na úsudek nebo rozhodování uživatelů účetní závěrky. NKÚ se však nemohl vyjádřit ke správnosti údajů, které se v účetní závěrce týkají transferů prostředků z evropských fondů, a to kvůli nejednoznačnosti účetních předpisů. Ke správnosti části účetní závěrky se kontroloři nemohli vyjádřit také proto, že v rámci kontrolní akce nebylo možné prověřit dostatečné a vhodné důkazy k prokázání některých údajů účetní závěrky. Z těchto důvodů se NKÚ ke spolehlivosti účetní závěrky Ministerstva dopravy za rok 2013 nevyjadřuje.

NKÚ upozorňuje na nestandardní převod 5 miliard korun z operačního programu „Doprava“ na účet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Tato tranše proběhla na žádost Ministerstva financí a Ministerstvo dopravy ji uskutečnilo v poslední den roku 2012. Celý proces převodu prostředků – včetně žádostí a finanční kontroly – trval pouhé dva pracovní dny. Jako důvod převodu prostředků Ministerstvo dopravy uvedlo „optimalizaci finančních operací státního rozpočtu na rok 2012 a řízení likvidity státu“. SFDI poslal zmíněných 5 miliard korun zpět na účet Ministerstva dopravy 13. 2. 2013. NKÚ upozorňuje, že tato finanční operace ovlivnila nejen ekonomické výsledky Ministerstva dopravy, ale i schodek státního rozpočtu v roce 2012 a vzhledem k vratce i v roce 2013.

Řadu nedostatků kontroloři našli i při kontrole oblasti výpočetní techniky a programového vybavení ministerstva. Při inventurách majetku za roky 2011 až 2013 Ministerstvo dopravy nedohledalo majetek za až desítky milionů korun. Inventury výpočetní techniky navíc neprováděli zaměstnanci, kteří k tomu byli určeni. Ministerstvo dopravy také v roce 2013 neevidovalo počty licencí k jednotlivým počítačovým programům.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky