Projekty modernizace vodních cest se prodražují, podíl vodní dopravy na nákladní přepravě zůstává zanedbatelný

TISKOVÁ ZPRÁVA – 3. 11. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na účelnost a hospodárnost prostředků z evropských i národních zdrojů vynaložených od roku 2009 na podporu rozvoje a modernizace vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy. Zkontroloval působení Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ředitelství vodních cest zejména při přípravě a výstavbě tří finančně nejvýznamnějších projektů na labské a vltavské vodní cestě, jednalo se o:

  • rekonstrukci železničního mostu v Kolíně,
  • dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou,
  • modernizaci přístavu v Ústí nad Labem - Vaňově.

Přestože jedním z hlavních cílů prioritní osy 6 operačního programu "Doprava", z níž byla modernizace vodních cest především financována, bylo zvýšení podílu vodní dopravy na nákladní dopravě, tento podíl nadále zůstává zanedbatelný. V posledních pěti letech dosáhl nejvýše 0,43 % objemu přepravovaného zboží v tunách. Počet překladišť napojených na vodní cesty se nezměnil.

Ministerstvo dopravy připouští, že další investice do modernizace labské vodní cesty pro nákladní dopravu postrádají smysl, pokud nebude dokončen projekt "Plavební stupeň Děčín", který řeší problematický plavební úsek na dolním Labi. Tento projekt přitom opakovaně naráží na závažné problémy při posuzování vlivu na životní prostředí, jeho výstavba byla již několikrát odložena a v současné době je naplánována až na roky 2018 až 2021. Přesto Ministerstvo dopravy na středním toku Labe schválilo výstavbu řady projektů.

Jedním z nich je rekonstrukce železničního mostu v Kolíně, v rámci které se zvyšovala jeho podjezdná výška. U tohoto projektu vzrostly investiční náklady o víc než polovinu - z 800 milionů na 1,2 miliardy korun. Podle kontrolorů to způsobilo velké množství tzv. vyvolaných investic, které ovšem s lodní dopravou nesouvisely. Pro získání podpory z prioritní osy 6 operačního programu "Doprava" byl totiž projekt deklarován jako projekt na rozvoj vodních cest. Ve skutečnosti ale řešil především rekonstrukci a modernizaci železniční infrastruktury. Z prostředků na rozvoj vodní dopravy tak byla zaplacena například kompletní rekonstrukce dvou nástupišť na nádraží v Kolíně - a to včetně nového zastřešení, osvětlení, informačního systému či výměny nákladního výtahu. Při zadávání některých stavebních prací navíc Ředitelství vodních cest porušilo zákon o veřejných zakázkách.

Rekonstrukce kolínského železničního mostu nebyla jediným problematickým projektem, u něhož rostly náklady. Ministerstvo dopravy schválilo k financování řadu dalších projektů, které vykazovaly významné nedostatky, a souhlasilo s navyšováním jejich rozpočtů, aniž by se příčinami těchto nárůstů dostatečně zabývalo. Například u projektu splavnění Vltavy v úseku České Budějovice - Hluboká nad Vltavou ministerstvo schválilo bez připomínek trojnásobné navýšení nákladů ve srovnání s náklady uvedenými v investičním záměru. Náklady se tak vyšplhaly na 880 milionů korun. Podobně tomu bylo i u dalších dvou projektů.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky