Projekty Ministerstva zemědělství v Programu rozvoje venkova: rada za milion nebo puzzle za 500 tisíc korun

Tisková zpráva ke KA č. 14/07 – 22. 12. 2014


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v letech 2007 až 2013 poskytovaly a čerpaly prostředky Technické pomoci z Programu rozvoje venkova. Technická pomoc slouží mimo jiné k financování odborných studií, sběru a analýz dat či tvorby informačních materiálů. NKÚ zkontroloval i 86 konkrétních projektů za celkem 127 milionů korun. Nedostatky objevil u dotací za téměř 8 milionů korun, což představuje více než 6 % kontrolované částky.

Ministerstvo zemědělství a SZIF byly jedinými subjekty, které z Technické pomoci mohly čerpat evropské dotace. Zároveň plnily i roli jejich poskytovatelů. Poskytování dotací se řídilo pravidly, která vydalo Ministerstvo zemědělství. Tato pravidla ale neobsahovala sankce a korekce pro případy, kdy příjemce dotací – v tomto případě opět Ministerstvo zemědělství nebo SZIF – poruší podmínky pro poskytnutí dotace nebo si nechá proplatit výdaje, které být proplaceny vůbec neměly. Ministerstvo i SZIF si tak pro sebe nastavily výrazně benevolentnější podmínky pro čerpání evropských peněz, než jaké měli ostatní žadatelé o dotace z Programu rozvoje venkova.

Z Technické pomoci bylo možné platit i propagační předměty, prostřednictvím kterých mělo Ministerstvo zemědělství informovat o Programu rozvoje venkova. Při kontrole konkrétních projektů kontroloři zjistili, že ministerstvo sice nakoupilo z dotací propagační předměty za téměř milion korun, jejich informační hodnota ale byla nulová. Šlo například o bonbóny, náplasti, vějíře, zvířecí figurky nebo puzzle. Přitom jen za zmíněné puzzle resort utratil půl milionu korun.

Ministerstvo zemědělství v rámci jiného projektu zaplatilo 595 tisíc korun za poradenské služby. Kontrolorům ale nepředložilo žádný výstup projektu, ani nedoložilo, o jaké služby se vlastně jednalo. Dále si ministerstvo dalo za celkem 4,1 milionu korun zpracovat dvě analýzy, jak lépe spravovat program. Z 18 doporučení, která z nich vyplynula, v praxi resort využil jen tři. Jedna rada tak vyšla na téměř 1,4 milionu korun.

Kontroloři zjistili, že SZIF selhal při kontrole před vyplacením dotace, když Ministerstvu zemědělství vyplatil dotaci ve výši 1,2 milionu korun, přestože si ministerstvo požádalo o její proplacení dva roky po termínu. SZIF u svých projektů chyboval především při zadávání veřejných zakázek. U projektu na nákup skartovacích strojů oslovil majetkově i personálně propojené uchazeče a navíc ve výzvě k podání nabídek přesně specifikoval značku a typ skartovacího stroje, čímž zvýhodnil jednoho z uchazečů.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky