Na účtu, který měl sanovat deficity důchodového systému, bylo koncem roku 2013 jen 22,6 miliardy korun

Tisková zpráva ke KA č. 14/08 – 19. 1. 2015


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na oblast důchodového pojištění v letech 2009 až 2013. Kontroloři prověřili na ministerstvech práce a sociálních věcí, financí, obrany a vnitra, jestli stát vybíral pojistné na důchodové pojištění v odpovídající výši a jestli vykazované údaje týkající se výplat dávek důchodového pojištění a prostředků na Zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu byly správné.

Dávky důchodového pojištění koncem roku 2013 pobíraly téměř tři miliony lidí. Rostl především počet přiznaných starobních důchodů. Ten koncem roku 2013 podle sdělení ministerstva práce pobíralo zhruba 2,3 milionu seniorů, což je asi o třetinu více než v roce 1996.

Výdaje na důchody v kapitole ministerstva práce, které spravuje 98 procent výdajů důchodového systému, rostly od poloviny 90. let v průměru o 5 procent ročně – a to nejen kvůli rostoucímu počtu seniorů, ale i v důsledku pravidelné valorizace penzí. Navzdory tomu, že rostly i příjmy důchodového systému, vykazuje systém dlouhodobě schodek, který se v letech 2009–2013 zvyšoval v průměru o 12 procent ročně. Vyrovnanou bilanci systému nezajistily ani další zdroje jeho financování – v roce 2012 ve výši 28,7 miliardy a o rok později 25,8 miliardy korun. Těmito zdroji byly výnosy z privatizace státních podniků a více než sedmiprocentní podíl z výnosu DPH náležející státu. Dlouhodobě jde o neudržitelný stav.

V roce 1995 byl zřízen zvláštní důchodový účet s tím, že se na něm budou soustřeďovat přebytky z důchodového pojištění. Prostředky z tohoto účtu měly sloužit v době, kdy budou příjmy důchodového systému nižší než jeho výdaje, a od roku 2008 i k financování důchodové reformy. Ke konci roku 2013 byl stav účtu 22,6 miliardy korun.

Podle NKÚ mohl být objem prostředků na zvláštním účtu dvojnásobný. Ministerstvo financí totiž do výdajů důchodového systému v souladu se zákonem započítává i náklady na jeho správu, které se v letech 2009 až 2013 pohybovaly mezi pěti až sedmi miliardami korun. Započítávání nákladů na správu důchodového systému do jeho výdajů podle NKÚ zkresluje celkovou bilanci příjmů a výdajů systému. Pokud by totiž ministerstvo v letech 2004 až 2008, kdy byl důchodový systém přebytkový, převedlo na zvláštní účet celý přebytek a neodečetlo z něj výdaje na správu, mohl být zůstatek na zvláštním účtu o 22,5 miliardy korun vyšší. To však nemění nic na faktu, že objem prostředků na zvláštním účtu je vzhledem k výši deficitu důchodového systému v posledních letech nevýznamný.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky