Povodně 2010: Evropské peníze dostaly postižené kraje a obce až po roce a půl

Tisková zpráva ke KA č. 14/27 – 18. 5. 2015


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo financí a příjemci dotací naložili s penězi z Fondu solidarity Evropské unie na odstranění škod po dvou povodních, které Českou republiku postihly v roce 2010. Na likvidaci následků obou povodní vyčerpala Česká republika z tohoto fondu celkem 400 milionů korun, což představuje maximální možnou výši pomoci. Kontroloři prověřili, jak ministerstvo zadministrovalo dotace ve výši 345 milionů korun. Oprávněnost výdajů, tedy jestli byly proplaceny skutečně jen ty výdaje, na které se pomoc vztahovala, pak NKÚ ověřil u dotací za 278 milionů korun. Kontrola neodhalila závažnější pochybení, ale neúměrně dlouhou dobu trvalo, než se peníze z Fondu solidarity dostaly k příjemcům.

Fond má za úkol pomoci postiženým oblastem k co nejrychlejšímu návratu k běžnému životu. Od podání žádosti Ministerstvem financí Evropské komisi trvalo rok a půl, než peníze z Fondu solidarity Evropské unie doputovaly k příjemcům pomoci, tedy k obcím, krajům a jimi zřízeným organizacím. Na základě opakovaných prodlev způsobených zdlouhavými schvalovacími procesy přijala Evropská unie v roce 2014 nová pravidla, která by měla při poskytování pomoci z Fondu solidarity zabránit opakování podobných situací.

Při vyplácení peněz na výdaje způsobené povodněmi postupovalo Ministerstvo financí v souladu s právními předpisy. Ministerstvo dohlíželo na to, aby příjemcům dotací byly proplaceny jen oprávněné výdaje, zároveň jim poskytovalo například i konzultace a metodickou podporu. Většina peněz připadla na obnovu dopravy a základní infrastruktury, například energetických či vodohospodářských sítí nebo telekomunikací.

Mezi kraji postiženými povodněmi v roce 2010 byly rozdíly v tom, jak informovaly o možnosti čerpat dotace z Fondu solidarity EU. Ústecký kraj zveřejnil na svých internetových stránkách pouze obecné informace o schválení pomoci a o výdajích, které bude možné z dotací proplatit. Jihomoravský, Zlínský a Liberecký kraj naproti tomu zorganizovaly semináře o podmínkách čerpání, na svých webových stránkách zveřejnily metodiku, informovaly o aktuálním stavu a v neposlední řadě vyhlašovaly termíny pro podávání žádostí o dotace.

Povodně v roce 2010 způsobily na veřejném majetku škody dosahující asi 16 miliard korun. Na odstraňování těchto škod se státní rozpočet podílel zhruba 5,3 miliardami korun.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky