Národní galerie půjčila obraz na výstavu, dva roky po vrácení zjistila, že ho nemá. Trestní oznámení podala po 13 letech

Tisková zpráva ke KA č. 14/29 – 20. 7. 2015


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření s penězi a majetkem u Národní galerie v Praze, Národní knihovny ČR a Národní technické knihovny v letech 2012 až 2014. Kontroloři prověřili hospodaření s téměř půl miliardou korun a zkontrolovali, jakým způsobem tyto příspěvkové organizace nakupovaly služby, zadávaly veřejné zakázky nebo jak zacházely s majetkem státu. Nejzávažnější pochybení odhalili kontroloři u Národní galerie, které ve sbírce chybí desítky sbírkových předmětů.

Národní galerie při inventarizaci sbírky ukončené v roce 2012 nenalezla například 31 kreseb, mezi které patří díla Josefa Lady, Františka Kupky či Jana Zrzavého. Právě Zrzavého kresbu Zeyerova zahrada Národní galerie zapůjčila spolu s dalšími 16 kresbami na výstavu Praha 1990 do muzea v Amsterodamu v letech 1999 až 2000. Po ukončení výstavy galerie podle dokumentů převzala kresbu od přepravní společnosti, po dvou letech ale zjistila, že jí kresba chybí. Národní galerie podala trestní oznámení až v průběhu kontroly NKÚ, tedy minimálně 13 let od ztráty kresby.

Národní galerie po povodních v roce 2002 neprovedla inventuru sbírky umístěné v depozitáři Zbraslavského zámku, a tak neznala skutečný rozsah škod na sbírkových předmětech. Do konce kontroly NKÚ nenašla v souvislosti s povodněmi 35 děl, převážně od českého sochaře Karla Dvořáka. O chybějících předmětech Národní galerie neinformovala Policii ČR.

NKÚ odhalil nedostatky i při zadávání veřejných zakázek. Národní technická knihovna například zadala veřejnou zakázku za 29 milionů korun na servisní a revizní činnost zařízení budovy knihovny v jednacím řízení bez uveřejnění určité firmě. Knihovna to zdůvodnila tím, že se o budovu z technických důvodů může postarat jen konkrétní firma. To ale podle kontrolorů není pravda a měla proběhnout otevřená soutěž. Národní galerie zase v roce 2011 v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřela novou smlouvu s firmou, která jí do té doby zajišťovala ostrahu. Galerie toto zadání zdůvodnila krajně naléhavým stavem, kdy jí hrozilo, že bude bez ostrahy. Takové zdůvodnění ale není podle NKÚ relevantní, protože o ostrahu svého majetku přišla kvůli tomu, že této firmě dlužila 26 milionů korun. Tuto situaci tak měla předpokládat.

V případě Národní knihovny NKÚ například zjistil, že zaměstnanci používali dvě služební vozidla pro soukromé cesty. Knihovna si v roce 2013 také pronajala za téměř 27 000 korun náhradní vozidlo, které v tomto případě zaměstnanec používal pro soukromé potřeby. Pohonné hmoty platila v obou případech knihovna. To NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně za více než 42 000 korun a podal oznámení příslušnému finančnímu úřadu.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky