Kontrolu prodloužení metra A zásadním způsobem omezil fakt, že NKÚ nemůže kontrolovat všechny veřejné prostředky

Tisková zpráva ke KA č. 14/32 – 17. 8. 2015


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití části prostředků na prodloužení trasy A pražského metra v letech 2009 až 2015. Výstavba čtyř nových stanic, které byly do zkušebního provozu uvedeny 6. dubna 2015, měla stát 22,6 miliardy korun. V době schválení projektu byly tyto přepokládané náklady o pětinu navýšeny na 27,1 miliardy korun. Z toho 7,4 miliardy korun měla proplatit Evropská unie prostřednictvím operačního programu Doprava. NKÚ nemohl prověřit, jak Dopravní podnik hlavního města Prahy (DP HMP) s většinou těchto prostředků hospodařil a jestli je využil skutečně účelně a hospodárně, protože to neumožňovalo nastavení měřitelnosti celkové prospěšnosti akce a hlavně podle současného znění zákona o NKÚ se na ně nevztahuje jeho kontrolní působnost. Jedná se přitom o jednu z nejnákladnějších infrastrukturních akcí posledních let.

NKÚ se rozhodl prodloužení metra A zkontrolovat již v roce 2013 a kontrolu naplánoval na přelom let 2014 a 2015. Kontroloři při plánování kontroly vycházeli mimo jiné z projektové dokumentace, podle které mělo být v době kontroly zmíněných 7,4 miliardy korun, kterými na prodloužení metra měla přispět Evropská unie, již proplaceno z evropských fondů, případně alespoň předfinancováno ze státního rozpočtu. V tom případě by NKÚ hospodaření s těmito prostředky prověřit mohl.

Ve skutečnosti ale do doby ukončení kontroly veškeré výdaje na přípravu projektu i na samotnou výstavbu nových stanic hradil DP HMP z vlastních peněz nebo z prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou. DP HMP sice požádal o proplacení 3,1 miliardy korun z evropských fondů, k tomu ale do skončení kontroly nedošlo. Tyto peníze jsou zatím jedinými prostředky, na které se působnost NKÚ vztahuje a jejichž využití kontroloři prověřili.

Zbylých víc než 20 miliard korun ovšem stojí jakožto prostředky, s nimiž hospodaří samospráva, mimo působnost NKÚ. „Je neuvěřitelné, že takto ohromný balík veřejných prostředků nepodléhá žádné externí kontrole. Chtěli jsme zkontrolovat alespoň tu část peněz, na které při současné působnosti NKÚ můžeme dosáhnout, nicméně změny ve způsobu financování nám to nedovolily. Myslím, že vývoj situace kolem kontroly prodloužení metra A je dobrým argumentem pro rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu skutečně všech veřejných prostředků,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky