Ministerstvo obrany účelově zadávalo střežení muničních skladů bez soutěže jednomu dodavateli

Tisková zpráva ke KA č. 14/36 – 16. 11. 2015


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem resort obrany hospodařil v letech 2009 až 2014 s penězi na stravování, úklid a chod ubytoven a technickou ostrahu muničních skladů. Resort za zmíněné služby v těchto letech zaplatil 5,3 miliardy korun, ze kterých kontroloři prověřili 4,7 miliardy. Kontroloři zjistili, že projektové řízení nákupu těchto služeb nefungovalo, což v kombinaci s častými organizačními změnami vedlo mimo jiné k četným chybám při zadávání veřejných zakázek nebo k uzavírání nevýhodných smluv. Porušení rozpočtové kázně NKÚ vyčíslil na 2,2 miliardy korun.

Nejvýznamnější pochybení kontroloři odhalili u zakázek na technickou ostrahu muničních skladů. Tyto zakázky spočívaly v nákupu technologií a stavebních úpravách muničních skladů. Ministerstvo obrany zadávalo zakázky na ostrahu účelově jedinému dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění, přestože podle NKÚ měly být soutěženy v otevřené soutěži. V rámci smluv s tímto dodavatelem se také ministerstvo zavázalo, že od něj technologie pro ostrahu postupně odkoupí. Platilo je ale na splátky, přestože to zákon o majetku České republiky zakazuje. Za tento majetek zaplatilo 1,6 miliardy korun z peněz, které na to nebyly určeny. V součtu ministerstvo v souvislosti s technickou ostrahou porušilo rozpočtovou kázeň ve výši 2,1 miliardy korun.

Důsledky nefungujícího řízení se projevily i při zadávání konkrétních veřejných zakázek u ostatních služeb. Ministerstvo například ve smlouvách na nákup stravy určilo počet porcí jídla, které měly dané vojenské útvary odebírat. Zároveň dohodlo, že, pokud útvar odebere nižší než nasmlouvaný počet porcí, cena jedné porce poroste. Podmínky byly tak nevýhodné, že v některých případech ministerstvo za porci zaplatilo až sedminásobek ceny. Ta se tak zvýšila z původních 39 korun na 266 korun. A to bez nákladů na suroviny. Naopak v případě odběru většího množství porcí, než bylo původně nasmlouváno, cena jedné porce klesala jen minimálně. Ministerstvo navíc plánované počty odebraných porcí výrazně nadhodnocovalo i podhodnocovalo, což zvýšilo výslednou cenu za stravování. Takto nevýhodné služby využívalo ministerstvo několik let.

Ministerstvo obrany zároveň nestanovilo kritéria, podle kterých by mohlo vyhodnocovat hospodárnost uzavřených smluv. Nemělo tak – a ani nemohlo mít – přehled o tom, jestli by bylo výhodnější služby znovu vysoutěžit nebo zajišťovat vlastními silami.

Chyby našli kontroloři i u všech kontrolovaných veřejných zakázek příspěvkové organizace Armádní Servisní, která se starala o zabezpečení a provoz armádních ubytoven. Ta například bez zdůvodnění nezařadila do hodnocení jednu ze čtyř doručených nabídek nebo platila dodavateli nad rámec smlouvy, aniž by prokázala, na co byly peníze skutečně použity.

Alarmující je, že na problémy se stravováním a úklidem kontroloři upozornili už v roce 2008 v kontrolní akci č. 08/01. Ministerstvo mělo zavést konkrétní opatření, která měla situaci zlepšit. O přijetí opatření týkajících se úklidu ministerstvo informovalo vládu, přestože je ve skutečnosti nepřijalo. V případě stravování byla opatření neúčinná. Problémy související s těmito službami se tak od minulé kontroly ještě prohloubily.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky