Kontrola hospodaření MZV našla chyby v pronájmech a vysoké náklady na školné dětí zaměstnanců zastupitelských úřadů

Tisková zpráva ke KA č. 15/25 – 30. 5. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) hospodařilo v letech 2012 až 2014 se svým majetkem a penězi. Kontroloři prověřili majetek za více než 752 milionů korun a prostředky za více než 349 milionů korun. Podle kontrolorů má ministerstvo nedostatky v účetnictví, pronajímalo prostory v centru Prahy za nižší nájemné, než mělo, a rostou jeho výdaje za vzdělávání dětí zaměstnanců. Ty se navíc liší země od země i o milion korun na jedno dítě a rok.

Ministerstvo postupovalo nehospodárně při pronajímání nebytových prostor v Rytířské 31 na Praze 1. Nájemné se třemi soukromými firmami totiž stanovilo dohodou, a nikoli ve výši v místě a čase obvyklé. Výše nájemného se navíc v letech 2012 až 2015 významně lišila. Zatímco první dvě firmy platily za metr čtvereční za rok mezi 6 a 7 a půl tisíci korun, třetí firma platila kolem 4,5 tisíce korun za metr čtvereční za rok. Tento nájemce tak zaplatil za čtyři roky minimálně o 2,2 milionu korun méně, než kdyby měl stejnou výši nájemného jako ostatní dva nájemci.

Téměř polovinu svých výdajů vynakládá ministerstvo na chod zastupitelských úřadů. Těch v roce 2014 bylo 115 a pracovala v nich tisícovka zaměstnanců resortu. Podle kontrolorů významně vzrostly náklady na vzdělávání dětí zaměstnanců zastupitelských úřadů. V roce 2015 platilo MZV za jejich vzdělání 102 milionů korun, což bylo o 45 % více než v roce 2012. Školáků žijících na zastupitelských úřadech ale přibylo jen o 27 %. Kontroloři u 21 zastupitelských úřadů zjistili, že rozdíly v průměrných ročních nákladech na školné byly v polovině případů více než 300 tisíc korun, ve dvou případech dokonce skoro milion korun. Podle předpisů by přitom děti zaměstnanců měly chodit přednostně do státních škol.

Kontroloři také porovnali výdaje MZV na zahraniční politiku v letech 2012 až 2014 s výdaji ministerstev sousedních zemí. V porovnání s celkovými výdaji státního rozpočtu se výdaje MZV pohybovaly kolem 0,5 %, což je nejméně ze všech sousedních zemí.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky