Výstavba D8 má 15 let zpoždění, stále chybí posledních 17 kilometrů dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi

Tisková zpráva ke KA č. 15/29 – 13. 6. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na výstavbu dálnice D8 a prověřil, jak na její vybudování Ministerstvo dopravy (MD), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) používaly v letech 2009 až 2016 státní peníze. Vedle investic do stavby dálnice kontroloři prověřili i dodržování harmonogramu její výstavby. Zhruba devadesátikilometrová dálnice, jejíž stavba začala už v roce 1984, stále není v provozu.

Dokončení dálnice nabralo oproti původním plánům patnáctileté zpoždění. Začátkem letošního roku stále chyběla na posledním stavěném úseku dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi více než polovina stavebních objektů, na 46 z nich se navíc ještě ani nezačalo pracovat. Na dokončení stále například čeká most mezi tunely u obce Dobkovičky. Podle původních předpokladů měla přitom být celá dálnice v provozu už v roce 2002.

Poslední chybějící úsek vede přes území ohrožené sesuvy půdy, což klade zvýšené nároky na přípravu stavby. ŘSD ale ke kontrole nepředložilo dokumenty, z nichž by bylo zřejmé, nakolik se zabývalo opatřeními, která by snížila riziko ohrožení dálnice sesuvem. Opakovaně jen NKÚ sdělilo, že při přípravě dodrželo veškeré zákonné požadavky a předpisy. V polovině roku 2013 se poblíž obce Dobkovičky sesunul půl kilometru dlouhý pás půdy a poničil dálnici i železniční trať. Podle harmonogramu, který vzala na vědomí vláda ČR, mělo ŘSD dokončit sanaci sesuvu nejpozději na přelomu let 2014 a 2015. Dosud ale neskončila.

Analýzu příčin sesuvu zadalo MD až po dvou a půl letech. ŘSD ale už v roce 2013 mělo k dispozici dokumenty, z nichž vyplývá, že se na něm významně podílela voda přitékající z blízkého lomu Dobkovičky. NKÚ v průběhu kontroly upozornil MD a ŘSD, že se blíží poslední termín pro podání žaloby, která by umožnila vymáhat náhrady škod a výdaje za sanaci. ŘSD potvrdilo, že žalobu skutečně podalo a náhradu škody a nákladů za sanaci žádá po provozovateli blízkého lomu. Jde řádově o stamiliony korun.

Nedostatečnou přípravu výstavby ilustruje několikanásobný růst jednotkových cen dálnice mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. V roce 2004 MD ve své dokumentaci odhadlo, že jeden kilometr bez mostů a tunelů vyjde zhruba na 120 milionů korun, v roce 2008 už tuto cenu přehodnotilo na 345 milionů korun, což je téměř třikrát více. Při šířce dálnice 27,5 metru vycházela MD po aktualizaci v roce 2008 cena 1 m2 dálnice bez mostů a tunelů v tomto úseku na zhruba 12,5 tisíce korun.

Za zpoždění při stavbě úseku mezi Lovosicemi a Řehlovicemi může nejen podcenění příprav výstavby, vedení dálnice přes nestabilní území a pomalá sanace sesuvu, ale také sedmiletý soudní spor, který skončil v roce 2010. Soud se zabýval tím, jestli rozhodnutí o umístění stavby tohoto úseku dálnice nebylo nezákonné. Správní orgán, který stavbu dálnice povolil, ale soudu poskytl jen fragment potřebného spisu, protože jeho podstatnou část ztratil. Krajský soud v Ústí nad Labem tak rozhodnutí o umístění stavby dálnice zrušil, protože ho nemohl přezkoumat, což oddálilo dokončení úseku, a tedy celé dálnice.

Všechna tato zpoždění se promítla i do výsledné ceny tohoto úseku. Odhad z roku 1993 počítal s tím, že tento úsek vyjde zhruba na tři miliardy korun. V roce 2007 ŘSD vysoutěžilo jeho výstavbu za 9,9 miliardy korun. Dosud za něj stát zaplatil přes 14 miliard korun. Konečná cena ale bude ještě vyšší. Podle posudku ČVUT z roku 2010 lze navíc odhadnout, že každý rok, kdy úsek není v provozu, znamená celospolečenskou ztrátu ve výši 680 milionů korun.

Odbor komunikace

Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky