Propagace evropských fondů, projektů a operačních programů stála stovky milionů korun. Povědomí veřejnosti o pomoci z EU ale nevzrostlo

Tisková zpráva ke KA č. 15/26 – 27. 6. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy používaly v letech 2008 až 2015 na propagaci projektů podporovaných z evropských fondů. Kontroloři se zaměřili na mediální a propagační projekty a kampaně za téměř 250 milionů korun financované prostřednictvím čtyř operačních programů1. Ty měly u široké veřejnosti zvýšit povědomí o Evropské unii, operačních programech i konkrétních podpořených projektech. Povědomí o pomoci z těchto evropských peněz se ale přesto mezi občany nezměnilo.

Vyplývá to z dostupných průzkumů a hodnotících zpráv o dopadu těchto propagačních a komunikačních aktivit, které NKÚ vyhodnotil. Řadu z nich si nechala zpracovat sama kontrolovaná ministerstva. Například z několika průzkumů z prosince 2013 vyplývá, že povědomí o existenci fondů zůstávalo od roku 2011 na stejné úrovni. Jak v roce 2011, tak o dva roky později vědělo o fondech EU zhruba 74 % obyvatel České republiky. Když se kontroloři zaměřili na to, jestli se zvýšilo povědomí lidí o kontrolovaných operačních programech, zjistili, že povědomí veřejnosti o nich se nezvýšilo, v případě OP VaVpl dokonce kleslo. Oproti roku 2011 si v roce 2013 také méně lidí myslelo, že informace o evropských fondech jsou jasné, srozumitelné, konkrétní a přesné, a to navzdory tomu, že se do propagace investovalo tolik peněz.

Z kontrolovaných peněz vynaložených na publicitu se nejvíce utratilo za televizní a rozhlasové spoty, které byly zaměřeny na širokou veřejnost a propagovaly projekty financované z kontrolovaných evropských fondů. Tyto spoty za celkem 138 milionů korun ale neobsahovaly žádné informace o tom, kolik se za úspěšné projekty zaplatilo. V televizních spotech také často chyběly informace o tom, že úspěšné projekty spolufinancovala Česká republika ze svého rozpočtu. V případě OP VaVpI televize a rádia většinu spotů vysílaly až těsně před ukončením operačního programu, což evokuje spíše potřebu vyčerpat evropské peníze než průběžně informovat o jejich přínosech.

Nedostatky pak kontroloři našli i při přípravě mediálních kampaní. Při schvalování konkrétních projektů kontrolovaná ministerstva ani regionální rada nehodnotily, jestli jsou rozpočty na mediální kampaně a další projekty přiměřené. V řadě případů Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ani nevysvětlily, jak v projektech stanovily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. To je přitom důležité už jen proto, aby bylo možné vyhodnotit, jestli i ta nejlevnější nabídka není ve skutečnosti předražená.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad1] Operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ).

tisk stránky