1. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 17.1.2011


Na I. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 17. ledna 2011 bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/25 - Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 09/29 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (schválen).

tisk stránky