Kontrola hospodaření NBÚ odhalila jen drobné nedostatky

Tisková zpráva ke KA č. 16/24 – 5. 6. 2017


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) v letech 2013 až 2015. Kontroloři se soustředili zejména na nejvýznamnější položky – například na pořizování výpočetní techniky, softwaru či rekonstrukce a další úpravy nemovitostí. Zaměřili se také na výdaje spojené s vybudováním Národního centra kybernetické bezpečnosti. Kontroloři celkově prověřili majetek v hodnotě více než 122 milionů korun a objevili jen několik dílčích nedostatků, které se týkaly vedení účetnictví či zadávání veřejných zakázek. Nejednalo se však o závažné ani významné nedostatky.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky