NKÚ prověřil správu státní pokladny, kontrola neodhalila nedostatky

Tisková zpráva ke KA č. 16/30 – 18. 9. 2017


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo financí postupovalo při správě státní pokladny v letech 2015 až 2016. Kontroloři se zaměřili například na výši výnosů a nákladů, řízení likvidity státní pokladny, prověřili ale například i to, jak postupy Ministerstva financí při řízení likvidity státní pokladny ovlivnily výši státního dluhu. NKÚ při této kontrole neodhalil žádné významné nedostatky.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky