Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/29


Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 09/2017
    (původní údaj: 07/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XIII/2017 na svém XIII. jednání dne 28. 8. 2017.

 

tisk stránky