Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/32


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2017
    (původní údaj: 08/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XIII/2017 na svém XIII. jednání dne 28. 8. 2017.

 

tisk stránky