Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 16/26


Předmět kontroly:

Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku

Změna v položce:

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 10/2017
    (původní údaj: 08/2017)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XIV/2017 na svém XIV. jednání dne 18. 9. 2017.

tisk stránky