Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/06


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– vypouští se:

  • Ivan Deym, č.p. 1, Nemyšl.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/IX/2017 na svém IX. jednání dne 5. 6. 2017.

 

tisk stránky