Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/16


Předmět kontroly:

Program péče o národní kulturní poklad

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Národní technické muzeum, Praha;
  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/IX/2017 na svém IX. jednání dne 5. 6. 2017.

 

tisk stránky