Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/28


Předmět kontroly:

Účetní závěrka Ministerstva financí za rok 2017

Změna plánu kontrolní činnosti:

vypuštění kontrolní akce 17/28 z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/IX/2017 na svém IX. jednání dne 5. 6. 2017.

tisk stránky