Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/29


Předmět kontroly:

Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby

Změna v položce:

Kontrolní závěr schvaluje: Senát NKÚ (původní znění: Kolegium NKÚ)

Předseda Senátu: Ing. Jan Stárek

Členové Senátu: Ing. Pavel Hrnčíř, RNDr. Petr Neuvirt, Ing. Jan Vedral

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/X/2017 na svém X. jednání dne 26. 6. 2017.

tisk stránky