Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/12


Předmět kontroly:

Správa daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování (e-commerce)

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Správa daně z přidané hodnoty

(původní znění: Správa daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování (e-commerce))

Cíle kontroly:

Posoudit legislativní úpravu daně z přidané hodnoty zejména v oblasti e-commerce, postup finančních a celních orgánů při správě této daně a účinnost kontrolního systému včetně dopadů na příjmy státního rozpočtu

(původní znění: Posoudit legislativní úpravu daně z přidané hodnoty v oblasti e-commerce, postup finančních orgánů při správě této daně a účinnost kontrolního systému včetně dopadů na příjmy státního rozpočtu)

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Generální ředitelství cel, Praha;
  • Celní úřad Praha Ruzyně.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XI/2017 na svém XI. jednání dne 24. 7. 2017.

 

tisk stránky