Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/14


Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Ministerstvo zdravotnictví.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XI/2017 na svém XI. jednání dne 24. 7. 2017.

 

tisk stránky