Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/23


Předmět kontroly:

Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Agentura pro podnikání a inovace, Praha.

– vypouští se:

  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 3/XII/2017 na svém XII. jednání dne 7. 8. 2017.

tisk stránky