Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/15


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace

(původní znění: Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace naplňují cíle obsažené v koncepčních dokumentech.

Prověřit existenci a způsob nastavení systému, který usměrňuje peněžní prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby docházelo k růstu inovační výkonnosti České republiky v mezinárodním srovnání.

Prověřit, zda jsou dostatečně vyhodnocovány přínosy peněžních prostředků vynaložených na výzkum, vývoj a inovace.

(původní znění: Prověřit, zda poskytování peněžních prostředků státu určených na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací naplňuje cíle obsažené v koncepčních dokumentech. Prověřit existenci a způsob nastavení systému, který usměrňuje účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací tak, aby docházelo k růstu inovační výkonnosti České republiky v mezinárodním srovnání.

Prověřit, zda jsou dostatečně vyhodnocovány přínosy peněžních prostředků vynaložených na výzkum, vývoj a inovace.)

Kontrolované osoby:

– doplňuje se:

  • Akademie věd České republiky, Praha.

Časový plán:

  • předložení KZ ke schválení: 06/2018
    (původní údaj: 01/2018)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XIII/2017 na svém XIII. jednání dne 28. 8. 2017.

tisk stránky