Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 17/25


Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

upřesňuje se

– vybraní příjemci peněžních prostředků:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
  • Nadace Open Society Fund Praha;
  • Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba, Brno.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIII/2017 na svém XIII. jednání dne 28. 8. 2017.

tisk stránky