Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 17/35


Předmět kontroly:

Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel

Cíle kontroly:

Prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost podpory poskytované železničním dopravcům na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo dopravy;
  • České dráhy, a.s., Praha.

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 11/2017
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 07/2018

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Málek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Dodatek schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 4/XII/2017 na svém XII. jednání dne 7. 8. 2017.

tisk stránky