Doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu č. 17/36


Předmět kontroly:

Účetní reforma v oblasti veřejných financí

Cíle kontroly:

Prověřit, zda účetní reforma v oblasti veřejných financí vytvořila podmínky pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci na úrovni státu a účetních jednotek typu organizačních složek státu či státních příspěvkových organizací

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo financí;
  • Český statistický úřad, Praha.

Časový plán:

  • zahájení kontroly: 09/2017
  • předložení kontrolního závěru ke schválení: 06/2018

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Málek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Dodatek schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XIII/2017 na svém XIII. jednání dne 28. 8. 2017.

tisk stránky